Hướng dẫn thanh toán

02/04/21

Các hình thức thanh toán:

  1. Thanh toán tại nhà
  2. Thanh toán bằng thẻ thanh toán quốc tế Visa, Master, Amex...
  3. Thanh toán bằng chuyển khoản ngân hàng

 

 

Quên mật khẩu