(Sắp ra mắt) Marketing - Chinh phục khách hàng bảo hiểm nhân thọ (chuyên sâu)

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

đánh giá
học viên
15.000.000,00 VNĐ 0,00 VNĐ

 thời lượng Thời lượng: 12 giờ 50 phút
 giáo trình Giáo trình: 105 bài giảng
 sở hữu Sở hữu khóa học trọn đời
 chứng nhận Cấp chứng nhận hoàn thành
 giảm % Giảm thêm 10% khi thanh toán online

Bạn sẽ học được gì

  • lợi ích 1
  • lợi ích 2
  • lợi ích 3
  • lợi ích 4
  • lợi ích 5

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Nội dung khóa học

ĐÁNH GIÁ KHÓA HỌC

Đánh giá trung bình

4/5
(0 Nhận xét)
0%
0%
0%
0%
0%

Chia sẻ nhận xét về sản phẩm

NHẬN XÉT CỦA HỌC VIÊN

15.000.000đ

 thời lượng Thời lượng: 12 giờ 50 phút
 giáo trình Giáo trình: 105 bài giảng
 sở hữu Sở hữu khóa học trọn đời
 chứng nhận Cấp chứng nhận hoàn thành
 giảm % Giảm thêm 10% khi thanh toán online

BÀI VIẾT NỔI BẬT

Quên mật khẩu